Viečko OM 83 - zlatá plech

Úžitkové sklo a iné

  • Viečko OM 83 - zlatá plech
    Viečko OM 83 - zlatá plech

Číslo produktu (v.č.): 462

Popis: Viečko je vyrobené z Al plechu, chránené vnútornou aj vonkajšou, povrchovou, lakovkou ochranou, vnútri je umiestnený tesniaci krúžok PVC. Viečko je určené na priemyselné spracovanie a použitie v domácnosti. Vhodné na zatláčacie, zaváraninové flaše s objemom 0,7 l.