Viečko Pano 103 D - zlaté plech

Úžitkové sklo a iné

  • Viečko Pano 103 D - zlaté plech
    Viečko Pano 103 D - zlaté plech

Číslo produktu (v.č.): 2436

Popis: Viečko je vyrobené z Al plechu, chránené vnútornou aj vonkajšou, povrchovou, lakovkou ochranou, vnútri je umiestnený tesniaci krúžok PVC. Viečko je určené na priemyselné spracovanie a použitie v domácnosti. Vhodné na zatláčacie, zaváraninové flaše.