Viečko T.O. 66 - zlatá RTS

Úžitkové sklo a iné

  • Viečko zlaté šróbovacie
    Viečko zlaté šróbovacie

Číslo produktu (v.č.): 460

Popis: Viečka konzervárenských fliaš typu VV 66 RTS D zlaté. Priemer viečka 66 mm, štandardné prevedenie so zúženým profilom drážky pre tesniacu hmotu. Paster do 100 °C.