Boston 250 ml

Odlievky, Hladké sklo, Poháre » Kávové

  • Boston 250 ml
    Boston 250 ml

Číslo produktu (v.č.): 4738 

Objem: 250ml

Výška: 147mm

Hĺbka: 77mm