Casablanca 135 ml

Odlievky, Hladké sklo, Poháre » Casablanca

  • Casablanca 135 ml
    Casablanca 135 ml

Číslo produktu (v.č.): 5734 

Objem: 135ml

Výška: 76mm

Hĺbka: 72mm