Casablanca 245 ml

Odlievky, Hladké sklo, Poháre » Casablanca

  • Casablanca 245 ml
    Casablanca 245 ml

Číslo produktu (v.č.): 5759 

Objem: 245ml

Výška: 90mm

Hĺbka: 84mm