Casablanca 355 ml

Odlievky, Hladké sklo, Poháre » Casablanca

  • Casablanca 355 ml
    Casablanca 355 ml

Číslo produktu (v.č.): 5236 

Objem: 355ml

Výška: 120mm

Hĺbka: 83mm